Processing og p5.js

Bjørn Fjukstad

PhD Student, Institutt for Informatikk

bjorn@cs.uit.no

Oversikt

Denne presentasjonen finner dere på kodeklubben-tromso.github.io/laererkonferanse og koden til alle eksemplene/oppgavene ligger der.

Processing

Programmeringsmiljø som gjør det enkelt å bruke kode til å lage tegninger, animasjoner og interaktiv grafikk

Perfekt for å komme i gang med programmering!

processing.org

p5.js

JavaScript-bibliotek som tar Processing inn i nettleseren.

Lar oss bruke mer enn det vanlige Processing tegnemiljøet

p5js.org/reference har masse gode tips og triks

Første tegning// ellipse(x, y, bredde, høyde)
ellipse(5, 5, 10, 10);

// rect(x, y, bredde, høyde) 
rect(20, 20, 40, 40);


Variablervar x = 10;
var y = 20;

var t = "Hei!"

rect(x, y, width/2, height/2); 

text(t, x, y) 


Setup og Draw

I p5.js bruker vi to funksjoner for å lage programmer. setup kjøres én gang når programmet startes, mens draw kjøres hele tida.


var i = 0; 

function setup(){
  createCanvas(300,300)
}

function draw(){
  background(200)
  text("Hei " + i, width/2, height/2) 
  i = i + 1
}

Tilfeldige sirkler


function setup(){
  createCanvas(600,400)
}
function draw(){
  fill(random(0,255),
     random(0,255),
     random(0,255))

  ellipse(random(0,500),
      random(0,500), 
      10,
      10)
}

Følg musa


function setup(){
  createCanvas(600, 400)
}
function draw(){
  if(mouseIsPressed){
      fill(0)
      stroke(255)
    } else {
      fill(255)
      stroke(0)
    }
  ellipse(mouseX, mouseY, 30, 30)
}

Lyd


var mic;
function setup(){
 createCanvas(600,400)
 mic = new p5.AudioIn()
 mic.start();
}
function draw(){
 background(0);
 micLevel = mic.getLevel();
 ellipse(width/2,
   constrain(height - micLevel*height*5, 0, height),
   30, 30);
}

Webcam


var capture;

function setup() {
 createCanvas(400, 400);
 capture = createCapture(VIDEO);
 capture.size(400, 400);
 capture.hide();
}

function draw() {
 background(255);
 image(capture, 0, 0, 400, 400);
}

Instagram?


var images; 
function setup(){
 createCanvas(400,400)
 frameRate(0.5) 
 
 var url = "https://api.instagram.com/v1/locations/"
 url += "328157028" 
 url += "/media/recent"
 url += "?client_id=01c16f5b206349839ea20f187d11050f"
 loadJSON(url, function(data){
  images = data.data;
 }, 'jsonp'); 
}  

function draw(){
 var img = loadImage(
   images[i].images.low_resolution.url,
   function(img){
     image(img, 0, 0) 
 })
 i = (i + 1) % images.length
}Objekter


var bug; 
function setup(){
  createCanvas(600,400)
  bug = new Bug() 
}
function draw(){
  background(255, 150, 150)
  bug.move()
  bug.display()
}

function Bug() {
  this.x = random(width);
  this.y = random(height);
  this.diameter = random(10,30) 
  this.speed = 1; 
}

Bug.prototype.move = function(){
  this.x += random(-this.speed, this.speed)
  this.y += random(-this.speed, this.speed)
}

Bug.prototype.display = function() {
  ellipse(this.x, this.y, 
      this.diameter, this.diameter)
}Takk!

Bjørn Fjukstad

PhD Student, Institutt for Informatikk

Oppgaver

7 oppgaver, regner ikke med at dere blir ferdige med alt

Alle oppgavene kommer med litt pre-kode og et løsningsforslag

Dere kan enten bruke et vanlig tekstprogram eller p5js editoren

Oppgavene ligger på kodeklubben-tromso.github.io